Návštěva Krakowa

K Boží čerpací stanici duchovního občerstvení.


Ve čtvrtek 5. října jsme oslavili svátek sv. Faustyny Kowalské a druhý den brzy ráno za ní a za sv. Janem Pavlem II. vyrazili do polského Krakowa. Oba jsou s námi nerozlučně spjati. Kaple v prachatickém hospici je zasvěcena právě velkému polskému papeži a je nejstarší toho jména na světě. V sesterském Domově matky Vojtěchy je kaple dedikována Božímu milosrdenství, kterýžto svátek Jan Pavel II. ustanovil na druhou velikonoční neděli podle mystických zjevení právě sv. Faustyny. V tento den také každoročně konáme malou pouť právě z hospice do DMV.

Zaměstnanci lůžkového hospice, jeho dceřiných domácích hospiců ve Strakonicích, Č. Budějovicích, Prachaticích a Č. Krumlově a Domova Matky Vojtěchy mají náročné povolání, celý rok vydávají mnoho sil na péči o svěřené pacienty. Je nezbytné síly nejen vydávat, ale načerpávat. Proto, vyzbrojeni vírou, se dvěma kněžími a třemi řeholními sestrami, plný autobus sestřiček, ošetřovatelek, lékařů a dalších vyrazil za oběma světci do míst jejich pozemského působení – Krakowa. K Boží čerpací stanici duchovního občerstvení.

 

  


zveřejněno 10. 10. 2023