Ceník

Domácí hospicová péče bohužel není, a pokud tak nikoli plně, hrazena zdravotními pojišťovnami. Finanční zdroje získáváme proto také z dotací obcí, od sponzorů a dobrodinců, bez jejichž pomoci bychom nemohli provozovat naše služby.

Proto je cena poskytované domácí hospicové péče stanovena na 200,- Kč na den. Minimální platba za hospicovou péči je 1000,-Kč. Vyúčtování probíhá po ukončení smlouvy nebo po uplynutí kalendářního měsíce.

V případě obtížné finanční situace lze poplatek po domluvě snížit. Nechceme, aby finanční situace zabránila v poskytnutí komplexní hospicové péče v závěru života nemocného, který si přeje být v domácím prostředí.

Pomůžeme vám zařídit příspěvek na péči a dlouhodobé ošetřovné člena rodiny.

 

Úhrada zahrnuje:

  • zdravotní péči dostupnou 24h denně (návštěvy našeho týmu, telefonická pomoc)
  • návštěvy zdravotních sester, lékaře, ošetřovatelek
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek (koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač, automatické polohovací lůžko či antidekubitní matrace aj.)
  • běžný zdravotnický materiál (obvazy, některé léky aj.)
  • cestovné k Vám domů

Hospicová péče se hradí na základě vystavené faktury zpětně za každý kalendářní měsíc.

 

Fakultativní služby:

 

Vyžádaná návštěva hospicového lékaře - 600,- Kč 

úhrada pouze v případě:

  • návštěva lékařem, po které nenásladuje příjem do domácí hospicové péče
  • rodina či pacient potřebuje více informací o aktuálním zdravotním stavu (nebyly jim sděleny ošetřujícím lékařem nebo jim neporozuměli)

 

Terénní odlehčovací služby:

 

Dle vyhlášky č. 440/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění (provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), se ode dne 1. 3. 2023 zvyšuje úhrada za poskytování terénní odlehčovací služby na 155,- Kč/hod., dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.