Pár slov k hospicové péči a o Domácím hospici sv. Víta v Českém Krumlovězveřejněno 27. 7. 2020